Sunday, June 30, 2013

BETULKAN KESALAHAN TATABAHASA DIBAWAH
1. Kesalahan perkataan atau kosa kata.
Roslan  keciwa = sepatutnya  ………………..
Pelancung =………………………………………… Perabut = …………………….
Pergi melancung = …………………
Tinggal di pendalaman = …………………………..
2. Kesalahan frasa mengikut hukum D – M.
Cili sos = ……………………………………………      Melati Restoran = …………………………….
Mini bas = ………………………………………………. Kredit kad = …………………………………………….
Jeruk betik = ………………………………………….
Perdana  Menteri = …………………………………………………
-. Perkataan orang, kaum, keturunan, bangsa, bahasa dan suku kaum mesti digunakan apabila kita  hendak menyebut sesuatu kaum, suku kaum, bangsa, keturunan atau bahasa.

-.Melayu, Cina dan India ialah kaum yang terbesar di negara ini (salah)
……………………………………………………………………………………………………………………………
-.Bahasa yang digunakan itu ialah Cina, bukan Inggeris (salah)
………………………………………………………………………………………………………………………
Sabah telah lama didiami oleh  Dusun(salah)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Kesalahan makna ayat yang tidak jelas.
Contoh;
Tanah liat ialah mineral silikat paling halus sehingga memerlukan teknik sinar-X untuk
mengkajinya.(salah)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Kesalahan ayat yang tidak mempunyai subjek.
Ini dapat dilihat pada harga belimbing besi di Kuala Lumpur cuma berjumlah
RM2.00 sekilo (salah)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ayat tergantung.
Contoh;
Penjenayah itu dijatuhi oleh hakim. (salah)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Kesalahan penggunaan bahasa yang tidak sesuai mengikut taraf sosial seseorang.
Contoh;
Baginda berucap kepada pembesar negeri (salah)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Kesalahan frasa kerja yang kata kerja transitif tidak diikuti oleh penyambut (objek).
Contoh;
Ali melukis untuk dihadiahkan kepada kakaknya (salah)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Kesalahan penggunaan kata sendi nama.
Ketika keluar daripada kelas 6 Anggerik, saya terlanggar gadis itu (salah)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Kesalahan penggunaan kata jamak.
Kebanyakan guru-guru lelaki telah dihantar ke kawasan luar bandar (salah

No comments:

Post a Comment